Välkomna till
Tjust Bike & Running Clubs hemsida.
Motionsklubben i tiden.

Klubblokalen
Baumansgatan 4,
593 32 Västervik

 

 

Ordförande Esbjörn Gustafsson       Tel.  0490-321 63

Vice ordf. Louise Ström                      Tel.  070-3975066

Sekreterare  Ingalill Salomon            Tel. 070-6890144

Kassör Thomas Enwall                        Tel.  073-6440996

Ledamot Åke Karlsson                        Tel.  0490-186 68

Ledamot Mats Nilsson                        Tel. 073-8340912

Ledamot Michael Schloenzig             Tel. 073-6289408

Ledamot Peter Folkesson                   Tel. 073-2300886

Ledamot Mats Wilensjö                      Tel. 070-7583661

Suppleant Anni Skogh                         Tel. 073-9646823

Suppleant Torbjörn Iserstål               Tel. 070-2371105

 

 

 

 

 

 
stäng