Välkomna till
Tjust Bike & Running Clubs hemsida.
Motionsklubben i tiden.

Klubblokalen
Baumansgatan 4,
593 32 Västervik

 

 

Ordförande Esbjörn Gustafsson       Tel.  070-4015272

Sekreterare  Ingalill Salomon            Tel. 070-6890144

Kassör Thomas Holmgren                  Tel.  073-6440996

Ledamot Åke Karlsson                        Tel.  070-5409489

Ledamot Fredrik Lindersson             Tel. 070-6647897

Ledamot Fredrik  Hallberg                Tel. 076-3366933                                

Ledamot Torbjörn Iserstål                 Tel. 070-2371105

Ledamot Mattias Östervall                 Tel. 070-8790806             

Suppleant Mikael Jonsson                  Tel. 072-7201093

Suppleant Emma Nelson                     Tel. 070-5543066

 

 

 

 

 

 
stäng